Meslek ve Kariyer

Ön Muhasebe Kursları

Muhasebe eğitimlerinin yanlızca bir bölümünü oluşturan ön muhasebe kursu içeriğidir.

Ön Muhasebe kursu arayan adaylar ön muhasebe eğitim içeriğinin kariyer bakımından katkısının sınırlı olacağını,mutlaka genel muhasebe başlığıyla sunulan konulara girilmesinde fayda olacaktır.Genelde muhasebe kursu arayan kişile hem süre hemde bütçe bakımından kısa süreli ve ekonomik seçenekleri değerlendirmek isteyebilirler.Bunun anlaşılır bir mantığı elbette vardır.Ancak uzun vadede işveren tercihlerini düşünürsek sadece bir işletmenin ön muhasebesini tutabilen birinin kalan zamanını diğer büro işleriyle doldurmak zorunda kalacağını unutmayalım.

Sınırlı Muhasebe bilgisine sahip olmanın bir diğer sakıncasıda işletmenize başvuracak daha kalifiye birine işvereninizin yaklaşımı olacaktır.Şunu unutmamalıyız.İşveren işine yaramasa bile farklı uzmanlıklara sahip kalifiye elemanın varlığını iç güdüsel olarak her zaman tercih eder.Bu bakımdan kısa sürede iş bulmak için ön muhasebe kursunda ısrar etmek yerine ön muhasebeyle başlayıp,temelleri iyi öğrendikten sonra genel muhasebeye geçiş yapmak,oradan temel finans alanına sıçramak ve nihayetinde piyasada yaygın olarak programları kullanmayı öğrenmek daha ideal bir kurs tercihi olacaktır.

Elbette daha uzun daha pahalı,öğrenme süreci daha meşakkatli olabilir ancak uzun vadede sizi farklılaştıracak seçenek budur.Çoğunluğu merdiven altı olmak üzere ön muhasebe eğitimi veren onlarca kurum bulunabilir.Yada içeriğin güncel ve piyasanın gerisinde olan müfredatlarıyla merdivenaltı olmayıp geri içeriklerle eğitim veren kurumlar bulunabilir.Titiz bir internet kullanıcısı kısa bir araştırmayla eleme işlemini başarıyla sonuçlandıracaktır.

  • Ön Muhasebe
  • Genel Muhasebe Eğitimi
  • Tek düzen Hesap Planı
  • Dönem içi/Dönem sonu kayıtları
  • Personel İşlemleri
  • TTK
  • VUK
  • Defterler
  • Demirbaşlar