Yazılım Geliştirici Kurs Programı

Yazılım Geliştirici Kurs Programı
Kursiyerlerimiz Bilgisayar Programcılık kursu ile bilgisayar programcılığı sertifikasını milli eğitim onaylı olarak almaktadır.
MÜFREDATIMIZ
 •  İnternetin yaygınlaşması tüm işletmelerin tanıtım ve pazarlama stratejilerinin internet ağırlıklı olmasına yol açmakta.Gerek bireysel çalışmaya yatkınlığı gerekse sunduğu kurumsal iş olanakları nedeniyle web alanında uzmanlaşmış,donanımlı bireyler yetiştiren başarı garantili bu eğitim, ilgisi olan herkesin katılması gereken eğitimlerin başında gelmektedir.Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında kariyer yapmak isteyenler için uluslararası niteliği olan bu müfredat ideal bir içerik sunmaktadır. Özellikle yurt dışında yoğun talep gören Yazılım Uzmanlığı bakımından  başlangıç ve orta düzey uzmanlığın temellerini atan bu eğitim ile sizde Yazılım Mühendisi,Yazılım Uzmanı,Web Programlamacısı gibi ünvanlarla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yepyeni bir kariyer sayfası açabilirsiniz.

                    Eğitimler temelden,hiç bilinmediği varsayılarak başladığından,bu alana ilk kez adım atacaklar için ve bilgilerini tekrar etmek isteyenler için ideal bir başlangıçtır.Adım adım web sitesi yapmayı ve ardından da kendi yaptığımız kontrol panelleri aracılığıyla son kullanıcıya kullanışlı,güncellenebilir web siteleri sunmayı öğrenen mezunlarımız gerek homeofis gerekse de çeşitli firmalarda çalışarak bu zevkli alanda kariyerlerine devam etmektedir.

   

  Müfredatımız
 • YAZILIM GELİŞTİRİCİ EĞİTİM İÇERİĞİ

  TASARIM İLKELERİ

 • Adobe Photoshop Programına Giriş
 • Araçlar
 • Katmanlar
 • Seçim İşlemleri
 • Temel Fotoğraf Düzenleme
 • Örnek Uygulama
 • HTML5

 • HTML 5 Giriş
 • HTML ile Kodlama
 • Web sayfasının yapısı,özellikleri
 • Başlık etiketleri
 • HTML yorum
 • Paragraf etiketleri ve metin düzenleme
 • Görseller
 • Html satır sonları ve kuralları
 • Yazı tipleri
 • Blok düzeyi öğeler
 • Satır içi öğeler
 • Köprüler
 • Liste etiketleri
 • Tablolar
 • Anlamsal html5 öğeleri
 • İframe
 • Multimedya fonksiyonları
 • HTML formları
 • DOCTYPE
 • Html varlıkları
 • Head bölümü ve metadata
 • Script’ler
 • DOM hiyerarşisi
 • Tam web sayfası
 • FTP kurulumu
 • Firefox versiyonları
 • Hosting kurulumu
 • Proje
 • CSS3 

 • CSS3’e giriş
 • CSS3’ü anlama ve kullanma
 • Sözdizimi
 • Satır içi CSS
 • Dahili CSS
 • Class ve id’ler
 • Div’ler
 • Span’lar
 • Renk
 • Floating
 • Pozisyonlama
 • Kenar boşlukları
 • Padding
 • Metin özellikleri
 • Metın hizalama
 • Linkler
 • Arka planlar
 • Kenarlıklar
 • Listeler
 • Genişlik ve yükseklik özellikleri
 • Döndürme ve yeniden boyutlandırma
 • Sınıflandırma
 • Harici CSS
 • İleri seçiciler
 • Pseudo sınıfları
 • Gradyenler ve gölgeler
 • Dönüşümler ve animasyonlar
 • Düzen ve hesaplamalar
 • Proje      
 • BOOTSTRAP

 • Bootstrap teknolojisine giriş
 • Bootstrap prensipleri
 • Bootstrap ile responsive design
 • 960 grid sistemi
 • Navbar
 • Formlar
 • Bootstrap öğeleri
 • Scrollspy
 • Bootstrap temalarını kullanmak
 • Proje
 • JAVASCRIPT

 • JavaScripte giriş
 • JavaScript temelleri
 • Dahili JavaScript
 • Öğelere erişme
 • Tipler ve objeler
 • Değişkenler
 • Diziler
 • Koşullu ifadeler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Dom
 • Olaylar ve dinleyiciler
 • JavaScript ile içeriği değiştirme
 • JavaScript ile stilleri değiştirme
 • JavaScript ile hata ayıklama
 • JavaScript’ın uygulanması
 • Harici JavaScript
 • Modüller
 • JavaScript kütüphaneleri
 • Proje
 • JQUERY

 • Jquery temelleri
 • Web sayfalarında Jquery kullanma
 • Olayları farketmek
 • Jquery ile içeriği değiştirme
 • Jquery ile stilleri değiştirme
 • İçeriği soldurma
 • İçeriği hareketlendirme
 • Ajax
 • Düzenli ifadeler / regex
 • Form doğrulama
 • JQuery UI’a giriş
 • Sürüklenebilirler / boyutlandırılabilirler
 • Silinebilirler
 • Akordiyon & sıralanabilirler
 • Algoritma ve Projelendirme
 • C, C Sharp
 • Programlama temelleri
 • PHP
 • Bölüm 1 :
 • * 1. PHP Nedir ?
 • * 2. XAMMP Kurulumu
 • * 3. Doğru Editör - IDE Seçimi - Kurulumu - Popüler Eklentiler
 •  
 • Bölüm 2:
 • PHP'ye Giriş 
 • * 1. PHP'ye Başlangıç, Yazım Kuralları (Syntax), Açıklama Satırları
 • * 2. PHP'de Değişkenlerin Kullanımı
 • * 3. PHP'de Veri Türleri
 •  
 • Bölüm 3 :
 •  PHP'de Operatörler & Koşullar 
 • * 1. Aritmetik Operatörler
 • * 2. Atama Operatörleri
 • * 3. Karşılaştırma Operatörleri
 • * 4. If-Else İfadesi
 • * 5. Switch-Case İfadesi
 •  
 • Bölüm 4:
 •  PHP'de Diziler 
 • * 1. PHP'de Dizi Oluşturmak
 • * 2. PHP'de İç İçe Dizi Oluşturmak
 • * 3. Dizilerde Kullanılan En Popüler Temel PHP Fonksiyonları
 •  
 • Bölüm 5:
 •  PHP'de Döngüler 
 • * 1. For Döngüsü
 • * 2. Foreach Döngüsü
 • * 3. While Döngüsü
 • * 4. Do-While Döngüsü
 •  
 • Bölüm 6:
 • PHP'de Fonksiyonlar 
 • * 1. PHP'de Fonksiyon Kullanımı
 • * 2. PHP'de Fonksiyon Oluşturmak
 • * 3. Fonksiyonda Değişken & Parametre Kullanımı
 •  
 • Bölüm 7:
 • PHP'de Form İşlemleri 
 • * 1. Form Tanımları, Methodları, Kullanım Alanları
 • * 2. Örnek Bir Form Hazırlama
 • * 3. Form ile Değer Göndermek / Almak
 •  
 • Bölüm 8:
 • PHP'de Oturum Yönetimi
 • * 1. Oturum (Session) Başlatmak/Kullanmak/Silmek
 • * 2. Çerez (Cookie) Oluşturmak/Kullanmak/Silmek
 • * 3. Oturum Yönetiminde Veri Tutmak Ve Verileri Listelemek
 • * 4. Örnek: Giriş Yap Uygulaması
 •  
 • Bölüm 9:
 • * 1. Mysql Veri Tabanı Tanıtımı
 • * 2. Tablo ve Sütun Oluşturmaları
 • * 3. Mysql CRUD İşlemleri Nedir ?
 • * 4. Veri Ekleme (INSERT) İşlemi
 • * 5. Veri Çekme (SELECT) İşlemi
 • * 6. Veri Güncelleme (UPDATE) İşlemi
 • * 7. Veri Silme (DELETE) İşlemi
 • * 8. Verilerde Sıralama, Listeleme, Limit, Arama İşlemleri
 • * 9. COUNT(), SUM(), MIN(), MAX() Fonksiyonları
 •  
Yazılım Geliştirici Kurs ProgramıToplam Süre 3 Ay
Açılış TarihiGrup KoduGünlerSaatlerŞube
16/01/2022BP-173KPazartesi, Çarşamba19:00 / 20:35İzmir Karşıyaka Şubesi
23/01/2023BP-174KPazartesi, Çarşamba19:00 / 21:35İzmir Karşıyaka Şubesi