Türk Dili Eğitimi

Türk Dili Eğitimi
Yabancılar için Türkçe kursları, türkçe konuşma kursları ,Türkçe yazma kursları

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMLERİ

TÜRK DİLİ KURS PROGRAMI

Eğitimler temelden başlayarak Türkçe konuşturmak ve Türkçe dil bilgisi kurallarını kavratmak amacını taşımaktadır.

Öğrencinin ana dili ne olursa olsun seslerden başlayarak adım adım akıcı ve kurallı bir Türkçe eğitimi verilmektedir.Eğitim sonunda yapılacak olan seviye sonu sınavında başarılı olan öğrencilerimiz bir üst seviyeye çıkabilmektedir.Türkçe Kurslarına katılan öğrencilerimiz başarı garantili bir şekilde eğitimlerini almaktadır.

Dileyen öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu sınavlara girerek başarılarını belgeleyebilmektedir.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE A1 MÜFREDATIMIZ-TÜRKÇE KONUŞMA KURSU

 • Basit konuşma ve nezaket kalıplarını kullanır, konuşmanın devamında ortaya çıkan yeni durumlara karşılık verir.

 • Selamlaşma : Selam, Merhaba, Günaydın, Görüşmek üzere. Tanışma :Adın ne, Nerelisin, Kaç yaşındasın , Uyruğun nedir?, Memnun oldum. Hal Hatır sorma: Nasılsın/Nasılsınız?, iyi misiniz?, İyiyim, siz nasılsınız?

 • Onaylama ve reddetme: Evet, hayır. Vedalaşma: Hoşçakal, görüşmek üzere. Özür dileme: Affedersiniz, üzgünüm. Nezaket: Rica ederim, buyrun, teşekkür ederim.

 • ALFABE Alfabede yer alan harfleri duyduğunda anlar ve harflere ait sesleri çıkarır. Alfabede yer alan harfleri tanır ve yazar. Görsellerle verilen kelimelerde eksik olan harfi ya da harfleri tamamlar. a-a-a araba Ad, soyad gibi kelimeleri harf harf söyler ( kodlar) Örneğin: A-Y-L-İ-N Dinlediği benzer sözcüklerdeki yakın sesleri ayırt eder.

 • Tonlama ve vurgudaki farkları ayırır. Konuşma esnasında farklı dillerde kullanılan benzer kelimeleri fark eder.Örneğin: radyo,TV, telefon, aktif. SAYILAR Sayma sayılarını 1 den 20 ye kadar okur ve sayar.

 • Rakamsal olarak verilen sayıları yazı ile yazar. ör. 15: On beş. Yazı olarak verilen sayıları rakamla yazar. ör. On altı : 16 Kendi telefon numarasını söyler ve başkasının telefon numarasını sorar. Rakamlarla verilen telefon numaralarını yazı ile yazar. ör.0216 1010: Sıfır-iki-bir-altı-bir-sıfır-bir-sıfır. Söylenişleri benzeyen sayıları ayırt eder.

 • KENDİNİ TANITMA Kısa ve basit kelimeler kullanarak kendisini tanıtır. Kendisi ile ilgili basit soruları anlar ve karşısındaki kişiye basit sorular sorar. Kendisi ile ilgili temel kişisel bilgileri verir. ör. yaş, ad, meslek, adres, uyruk, telefon numarası gibi. Bir kimsenin kendisi ve ailesi hakkında konuştuklarını anlar. ör. Nereli olduğu, kardeş sayısı, anne-babasının mesleği ve nereli oldukları, hangi dilleri konuştuğu gibi.

 • Kişilerin fiziksel özelliklerini tanımlar. ör. Boy, saç rengi, göz rengi vb. özelliklerini söyler. Hangi okulda okuduğunu veya hangi işte çalıştığını söyler ve yazar. Telefonda kişisel bilgilerini verir. ör. ad, yaş, adres vb. Kendi ülkesini, milliyetini ve konuştuğu dili söyler.

 • Okuduğu bir metindeki birbiri ile ilişkili ülke, milliyet, meslek, işyeri ve adres ifadelerini sınıflandırır. Ülkeler ve milliyetlerle ilgili olarak dinlediği bir metindeki kelime, resim veya isimleri eşleştirir. Verilen seçeneklerden ülke, milliyet ve dil eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapar.

 • Başkaları kendileri ile ilgili konuştuğunda söylenenleri anlar. ör. yaş, ad, meslek, adres, uyruk. Akrabalık bağı belirten kelimeleri anlar ve kullanır. ör. anne, baba, kardeş, amca, teyze, dede vb. E-posta olarak ya da bir İnternet sayfasında kedine ait kişisel bilgilerini verdiği bir metin yazar. Bir metni okuduğunda kişisel bilgiler içeren ifadeleri ayırt eder. Kişisel bilgileri ve tercihleri içeren bir ileti yazar. Basit anketleri ve kişisel bilgi isteyen formları doldurur.

 • Basit cümlelerle aile bireylerini tanıtan bir paragraf yazar. Fiziksel durum ve duyguları hakkında konuşur. Fiziksel Durum : hastayım, yorgunum, vb. Duygu Durumu: iyiyim, kötüyüm, üzgünüm, mutluyum, heyecanlıyım gibi ifadeler.

 • Durum bildiren sözcükleri ve yüklemi şahıslara uygun biçimiyle kullanır. ör. Ben iyiyim. Yorgunum. Yavaş ve net bir şekilde konuşulmuş basit ve kısa ses kayıtlarında, daha önceden bildiği kelimeleri, isimleri ve sayıları anlar. Günlük konuşmanın geçtiği bir diyalogda boş yerleri uygun ifade ile tamamlar. ör. İki kişinin tanışmasını içeren bir konuşma metni.

 • Basit bağlaçları kullanır. ör. “ama”, “ve”,” çünkü”,“sonra” gibi . Bir konuşmacıyı tanıtmak veya tebrik etmek gibi önceden hazırlanmış kısa bir konuşmayı okur.

 • Sınıf içerisinde kullanılan nesnelerin isimlerini bilir. ör. kitap, masa, sıra, vb. Sınıf içi iletişimde kullanılan komutları anlar, söyler ve uygular. ör. Ayağa kalk, otur, oku, dinle, yaz vb.

 • Basit talimatları okuduğunda ve dinlediğinde anlar. ör. “Lütfen ayağa kalk.” , “Buraya gel.” , ”Lütfen kapıyı kapat.” Okulda gördüğü poster, afiş, broşür ve tabelalardaki önemli bilgileri seçip bulur ve anlar. ör. Merdivenleri çıkarken dikkatli olunuz! Kütüphane 2. kattadır.

 • Görsellerle desteklenmiş basit talimatları anlar. ör. Lütfen ışığı kapatınız! Yangın anında camı kırınız! Okul konusundaki basit bir diyaloğu okur ve diyalogla ilgili sorulan basit soruları cevaplar. ör. Ders ne zaman başlıyor?, Öğretmen okulda mı? Ders ne zaman bitiyor? Öğretmenin sınıf içi etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamaları anlar ve uygular.

 • SAATLER ve RUTİNLER Sayma sayılarını 20 den 100 e kadar okur ve sayar. Saati sorar ve kendisine sorulduğunda saatin kaç olduğunu söyler. Tam, yarım, çeyrek kala-geçe gibi zaman ifadelerini kullanır. Her gün yaptığı işlerin saat bilgisini verir. ör. 07.00‘de kalkarım, 08.00‘de kahvaltı yaparım, 18.30‘da eve dönerim.

 • Günlük yaptığı işleri sıklık zarfları kullanarak anlatır. ör. “daima”, “sıksık”, “genellikle”, “asla” “Daima dişlerimi fırçalarım. ” , “Sık sık dua ederim.”, “Genellikle kitap okurum.” , “Asla yalan söylemem.”

 • Bir kişiye her gün yaptığı işlerin saatini sorar, kendisine sorulanlara cevap verir. ör. Saat kaçta kalkarsın?, Saat kaçta eve dönersin?, Ders saat kaçta başlar? Rakamsal olarak verilen saatleri yazı ile yazar. ör. 11.05: “Saat on biri beş geçiyor.” ya da “On bir sıfır beş.” Olayların oluş sırasını belirtmek için “önce” “sonra” gibi edatları kullanır. ör. Saat 18‘den sonra yemek yemem.

 •  Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak akrabalık bağlarını açıklar. ör. Benim dayım, Ayşe‘nin annesi. Verilen bir soyağacına göre akrabalık ilişkilerini ifade eder. Verilen bir cümledeki boşluklara sahiplik bildiren uygun ek veya ifadeleri yazar. Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak tamlama yapar. ör. Bilge‘ nin kedisi.

 • SORU KELİMELERİ Kim?, Ne?, Nerede?, Nereye?, Ne zaman?, Nasıl? sorularını kullanır ve bunlarla ilgili kendisine verilen sorulara cevap verir.

 • Bir meslek ile ilgili verilen görselden mesleği tanır. Kendi mesleğini söyler ve karşısındaki kişiye mesleğini sorar. Anne ve babasının mesleğini söyler ve yazar. Verilen görsellerle meslek isimlerini eşleştirir. Verilen görsellerin altına meslek isimlerini yazar. Hayalindeki mesleği söyler.

 • TANIMLAMALAR Bir nesne hakkındaki basit bilgileri sorar. Bir nesne hakkındaki basit bilgileri, tarif ve tanımlamaları anlar. Çevresindeki nesneleri tanıtır. ör. arabaların büyüklüğü ve renkleri , bir topun büyüklüğü rengi kime ait olduğu nerede olduğu gibi. İşaret sıfatlarını ve işaret zamirlerini yerinde kullanır. ör. Bu ağaç. Şu araba. Şu, bizim ev. Nesne veya kişilerin özelliklerini, işaret sıfatlarını kullanarak betimler. ör. Bu ev büyüktür. Bu adam uzun boyludur. Verilen resmin ne olduğunu işaret zamirleriyle yazar ve söyler. ör. Bu/şu /o bir evdir. Bunlar/ Şunlar/ Onlar yenidir, eskidir. Resmini gördüğü basit kelimeleri yazar. ör. kız, ev, köpek. Varlıklara ait özellikleri belirten sıfatları yerinde kullanır. ör. çalışkan öğrenci, pahalı araba. Verilen bir sıfatın eş ya da zıt anlamlısını yazar ve söyler. ör. iyi x kötü, basit = kolay Verilen sözcüğün zıt veya eş anlamlısını tablodan bulur. Verilen bir metinde boş bırakılan yerlere uygun sıfatları yerleştirir. Resimlerde verilen yerlerin adlarını sorar, cevaplar. ör. Burası neresi? Burası Anıtkabir. Şahıs zamirlerini sözlü ve yazılı olarak doğru bir şekilde sıralar. ör. ben, sen, o, biz, siz, onlar. Zamirlerle ilgili bir tabloda boş bırakılan yerleri doğru zamirlerle tamamlar. Dinlediği metindeki renkleri ve nesneleri eşleştirir. Basit cümlelerle sevdiği bir hayvanı, nesneyi veya insanı kısaca anlatır. Sıfatları derecelendirerek nesneler arasında karşılaştırma yapar. ör. hızlı araba, daha hızlı araba, en hızlı araba.

 • VÜCUDUMUZ Verilen bir görselden vücudun bölümlerini ve organlarını tanır. Gösterildiğinde vücudun bölümlerinin isimlerini söyler. Vücudun organlarını yazar. Kendisinin ve diğer kişilerin dış görünüşlerini betimler. ör. göz ve saç rengi, uzunluk kısalık vb. Dış görünüşle ilgili eksik bırakılmış cümleleri resme veya metne göre tamamlar.

 • KIYAFETLER Kıyafet görselleri ile kıyafet isimlerini eşleştirir. Kıyafetlerin adlarını, renklerini ve özelliklerini söyler ve yazar. ör. Pantolon uzun ve siyahtır. Dinlediği metindeki renkleri ve kıyafetleri eşleştirir. Çevresindeki birini kıyafetleri ile anlatır. Karışık hâlde verilmiş kelimelerden olumlu, olumsuz cümle veya soru cümlesi oluşturur. ör. Kahverengidir/ceketi/Mert’in/yeni Mert’in yeni ceketi kahverengidir. Kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak gruplandırır. ör. kaban, atkı, eldiven, tişört, şort.

 • YİYECEKLER Dinlediği metinde açlık, susuzluk durumlarını ayırt eder. Bir kafe ya da restoranda yemek siparişi verir. Bir yiyeceğin fiyatını sorar. Çok yaygın olarak bilinen yiyecek ve içeceklerin isimlerini söyler ve yazar. Dinlediği bir metinde geçen menü ile ilgili bilgileri ayırt eder. Yiyeceklerle ilgili bir metinde geçen kelimelerin anlamını sözlükten bulur. Resimlerde verilen yiyecek ve içeceklerin tekil ve çoğullarını yazar. Nesneleri sayılabilir ve sayılamayan olarak ayırt eder.

 • Var/yok ifadelerini kullanarak evin bölümleri hakkında bilgi verir. Odasındaki eşyaları yerlerini belirterek anlatır. Metinde tarif edilen evin bölümlerini resimlerle eşleştirir. Dinlediği metne göre verilen yeri harita veya krokide bulur, işaretler. Kendi ülkesini tanıtan basit dille kaleme alınmış bir metni okur ve ilgili soruları cevaplar. ör. Ülkesinin nüfusu, komşuları, ülke içindeki bölgeler ve özellikleri gibi bilgiler. Tanışma ile ilgili diyaloglarda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlar. Çevre ile ilgili verilen resimlerle kelimeleri eşleştirir. Yönergeleri, kısa ve basit yazılı ve sözlü yol tariflerini anlar. ör. Sağa dön. Buraya park etmeyiniz! Müze yolun sonundadır. Yaşadığı ve oturduğu yeri betimlemek için basit, kalıplaşmış ifadeler/ ifadeleri kullanır.

 • HAFTANIN GÜNLERİ AYLAR ve MEVSİMLER Haftanın günlerini doğru sırayla söyler ve yazar. Kendisine sorulduğunda bir önceki ya da bir sonraki günü söyler. ör. Yarın haftanın hangi günü? Yarın Salı. Yılın aylarını doğru sırayla söyler ve yazar. Kendisine sorulduğunda bir önceki ya da bir sonraki ayı söyler. ör. Önümüzdeki ay hangi aydır? Önümüzdeki ay mayıs ayıdır. Mevsimlere ait ayları eşleştirir, söyler ve yazar. Dinlediğinde anlar. Karşısındaki kişinin doğum tarihini sorar. Kendisinin doğum tarihini söyler. 

 • HOBİLER Yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerden bahseder. Hobileri ifade eden resimlerle hobileri eşleştirir. Başkalarına, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri sorar. Hoşlandığı ve ya hoşlanmadığı bir konu hakkında basit cümlelerle konuşur. ör. ”Yüzmeyi severim”, “Brokoli yemeyi sevmem”, “Yalan söylemekten nefret ederim”, “Yürüyüş yapmaktan hoşlanırım”. Hobi ve alışkanlıklara ilişkin basit bir metni yeterince anlayarak okur. Hobi ve tercileri içeren bir metinde verilen bilgilerin doğru ya da yanlışlığını ayırt eder. Okuduğu metin hakkında soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir. En sevdiği film, aktör/aktris, hayvan vb. hakkında basit ifadeleri kullanarak paragraf yazar. Verilen olumlu bir cümleyi olumsuza, olumsuz bir cümleyi de olumluya çevirir. ör. Futbol oynuyorum./ Futbol oynamıyorum. Bisiklete binmiyorum./ Bisiklete biniyorum. Yapabildiği ve yapamadığı şeyleri ifade eder. ör. “Yüzebilirim”, “Bisiklete binebilirim”, “Resim çizemem”, “Şarkı söyleyemem”, Hayranı olduğu insanların nerede yaşadıklarını basit, bilindik kalıplar kullanarak yazar. Hayranı olduğu ünlü kişilerin neler yaptıklarını basit, bilindik kalıplar kullanarak yazar.

 • Bir dükkanda bir ürünün fiyatını sorar ve anlar. ör. Sütün fiyatı ne kadar? Basit matematiksel hesaplamalarda artı, eksi, kere gibi ifadeleri anlar. Verilen cümleler arasında bağlantı kurar, birbiri ile ilgili cümleleri eşleştirir. ör. karışık verilmiş bir diyalog Açık anonslardaki rakamları, fiyatları ve zamanları anlar. ör. Trenimiz 10 dk. sonra istasyonumuzda olacaktır. / Elmanın kilosu 15 TL olmuştur. Bir mağazadaki satıcı ile alıcı arasındaki konuşmada geçen basit kelimeleri ve kısa cümleleri ayırt eder ve anlar. ör. Bu elbisenin beyaz rengi var mı? Alıveriş ile ilgili bir metinde geçen kelimelerin anlamını sözlükten bulur. Anlamadığını belirtir. ör. “Anlamadım”. Sözlük yardımı ile basit metinlerdeki cümleleri ve ifadeleri anlar ve basit cümlelerle yazar. Tabelalarda, afişlerde ya da kataloglarda yer alan sözcükleri ve çok basit cümleleri anlar. Görsel destek içeren kısa, basit betimlemeleri anlar.

 • DAVETLER İletişim araçlarını kullanarak davette/ öneride bulunur. Teklifte bulunurken ya da teklifi reddederken kibar ifadeler kullanır. ör. Kahve içer misiniz? Teşekkür ederim. Bir telefon görüşmesinde kibarca birini davet eder, yapılan davete nezaket kalıplarını kullanarak cevap verir. Karışık olarak verilmiş, davet ve teklif içeren cümleleri sıraya koyarak diyalog oluşturur. Verilen metne uygun bir şekilde evet/hayır sorularını cevaplar. Cümlelerdeki boşluklara uygun filleri yerleştirir. ör. Bir doğum günü davetini içeren bir metindeki boşluklara uygun filler. Bir davet aldığında davetiyedeki bilgileri anlar. ör. Bir davetiyedeki gün, saat, yer ve kutlamanın ne için yapılacağını anlar. Kalıplaşmış deyim ve cümleleri kullanarak bir davetiye yazar.

 • SEYAHAT Sık sık duraklasa da, seyahat ile ilgili bir konuşmaya katılır, kendisini basit bir biçimde ifade eder. Bir metne ilişkin verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirler. ör. Bir tatile ilişkin mektubun içeriği ile ilgili ifadeler. Bir metne ilişkin sorulan basit soruları cevaplar. ör. Olayın nerede geçtiği, kiminle gittiği, nereleri gördüğü. Basit bir telefon konuşmasını dinlediğinde ya da konuşmanın metnini okuduğunda, sorulan soruları cevaplar. Sözlük yardımı ile basit metinlerdeki cümleleri ve ifadeleri anlar ve basit cümlelerle yazar. Verilen cümleler arasında bağlantı kurarak cümleleri eşleştirir. Verilen metne uygun bir şekilde evet/hayır sorularını cevaplar. Bir metne ilişkin sıralanmış cümlelerden yanlış olanları bulur ve düzenler. Kartpostal/ e-postalardaki kısa ve basit iletileri anlar ve yazar. Otellerde giriş veya kayıt formlarını doldurur. Seyahate ilişkin tecrübelerini ve şimdiye kadar bulunduğu yerleri söyler. ör. Paris’ te bulundum.

 • GÜNDELİK YAŞAM Günlük konuşmanın geçtiği bir diyalogta boş yerleri uygun ifadelerle tamamlar. Birisinden ihtiyacı olan bir şeyi ister ve birisine ihtiyacı olan bir şeyi verir. Günlük yaşamda karşılaştığı sayılar, miktarlar, fiyatlar ve zaman birimleriyle ilgili ifadeleri anlar ve kullanır. En önemli gereksinmeler ya da çok alışılagelmiş konulara ilişkin basit sorular sorar ve soruları yanıtlar. Basit saptamalar yapar ve benzeri saptamalara karşılık verir. ör. Bu restoran pahalıdır. Buranın havası güzeldir. Bir söyleşide kendisine yöneltilen basit kişisel soruları yanıtlar. Oturduğu yer, tanıdıkları, kendisine ait olan şeyler vb. hakkında kişisel sorular sorar ve benzeri soruları yanıtlar. Zaman ifadelerini kullanır. ör. “haftaya” , “geçen cuma” , “kasım ayında” ya da “saat 3 te” gibi Bir kişi hakkında yazılı bilgi ister ya da bilgileri iletir. Basılı sözcükleri ve kısa metinleri bakarak yazar. Basit yazılmış resimli kullanım klavuzlarındaki yönergeleri anlar ve uygular. Günlük hayatta kullnılan sözcüklere ve devamlı kullnılar deyimlere bakarak yazar. ör. tabelalar, talimatlar, nesnelerin isimleri, mağaza isimleri vb. Adresini, uyruğunu ve kişiye ait diğer bilgileri harf harf söyler. Günlük yaşamda kendisi ile ilgili kullanacağı basit deyimlerin de olduğu kelime hazinesini zenginleştirir.

 • YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE KURSU

 • TÜRKÇE KURSUNA KATILAN KURSİYERLERİN KENDİ KENDİNİ DEĞERLENDİRMELERİ
  Dil Portfolyosu oluşturmak veya farklı alanlarda kullanmak üzere kendi kendini değerlendirmek isteyen
  kursiyerler, her bir tema tablosunda yer alan kazanımları, başarıp başarmadığını işaretleyebilirler.
  DÖRT DİL BECERİSİNDEKİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SINIRLILIKLARI
  DİNLEME
  DİNLEME ANLAMA, GENEL: Çok yavaş ve dikkatli konuşulduğunda ve uzun aralıklar verildiğinde söyleneni
  anlayabilir.
  DUYURULARI VE TALİMATLARI ANLAMA: Kendisiyle yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşulduğunda
  yönergeleri, kısa ve basit yol tariflerini anlayabilir.
  OKUMA
  OKUMA ANLAMA, GENEL: Tanıdığı isimleri, sözcükleri ve basit deyimleri seçerek ve metni gerektiğinde
  tekrar tekrar okuyarak çok kısa ve basit metinleri yavaş yavaş okuyup anlayabilir.
  YAZIŞMALARI OKUMA ANLAMA: Kartpostallardaki kısa ve basit iletileri anlayabilir.
  FİKİR SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUMA: Çok olagelen günlük durumlarla ilgili alışılagelmiş isim, sözcük ve çok
  temel deyimleri basit iletilerde tanıyabilir.
  BİLGİ VE GEREKÇELERİ ANLAMA: Özellikle görsel destek içeren, basit bilgi kaynaklarının ve kısa, basit
  betimlemelerin içeriği hakkında fikir sahibi olabilir.
  YAZILI TALİMATLARI ANLAMA: Kısa ve basit yazılı yol tariflerini anlayabilir.
  KONUŞMA
  TÜRKÇE KURSUNA KATILAN KURSİYERLERİN ÇEŞİTLİLİK / ALAN: Kişi hakkındaki bilgilere ve bazı somut durumlara ilişkin çok kısıtlı düzeyde sözcük
  dağarcığına ve deyime sahiptir.
  DOĞRULUK: Ezberlenmiş bir dağarcık içindeki birkaç basit dil bilgisel yapıya ve örnek tümcelere sadece
  sınırlı derecede hakim olduğunu gösterir.
  TÜRKÇE KURSUNA KATILAN KURSİYERLERİN AKICILIK: Çok kısa, bağlantısız, çoğunlukla önceden hazırlanmış anlatımları kullanabilir; anlatımları aramak,
  az bilinen sözcükleri söylemek ya da anlam sorunlarını kaldırmak için birçok araya gereksinim duyar.
  ETKİLEŞİM: Kişiye yönelik sorular sorabilir ve benzer soruları yanıtlayabilir. Basit biçimde anlaşabilir, ancak
  iletişim tamamen konuşulanın yavaş tekrarlanmasına, farklı tanımlanmasına ya da düzeltilmesine bağlıdır.
  TUTARLILIK: Sözcükleri ve sözcük kümelerini “ve” ya da “sonra” gibi basit bağlaçlarla bağlayabilir.

NEDEN BEMKA EĞİTİM KURUMLARI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum olmakla beraber tüm eğitimlerimizde başarı garantisi mevcuttur.
Tıbbi Sekreterlik kurslari izmir