Personel ve Özlük İşleri Eğitimi

Personel ve Özlük İşleri Eğitimi
Personel ve Özlük İşleri Eğitimi

Personel Özlük işlerinin tüm detaylarıyla ele alındığı eğitim, örnek karar ve uygulamalarla halihazırda bu işi yapanlar ve yapmayı düşünenler için özenle hazırlanmış bir müfredata sahip.Eğitim yeri,zamanı ve süre olarak esnek olanaklar sunan kurumsal teklif almak için lütfen e-bilgi formu doldurunuz.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

İŞ HUKUKU/ÇALIŞMA MEVZUATI UYGULAMALARI

a. 4857 sayılı İş Kanunu

b. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

c. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

d.Örnek ara durumlar ve örnek olaylar

e.Örnek Yargıtay kararları

İŞ SÖZLEŞMELERİ

ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

a.Ücret yönetiminin çalışanlar ve işletme açısından amaçları

b.Bireysel ücretin belirleyicileri

c.Performansa dayalı ücret sistemleri

d.Performansa dayalı ücretin işletme açısından faydaları

e.Özendirici ücret sistemleri

f.Özendirici ücrette planlama türleri

g.Bordrolama