Meslek ve Kariyer

Autocad Kursu Terimleri

AutoCad eğitiminde kursiyerler öncelikle terimlere hakim olmalı. Sizin için Autocad kursu terimlerini listeledik.

AutoCad Çizim Sözlüğü
 • 2-3
  • 2D - 2 Boyutlu çizim
  • 2P - 2 Nokta
  • 3D - 3boyutlu teknik çizim
  • 3D ARRAY - 3boyut Dizi oluşturma
  • 3D FACE - Yüzey kaplama
  • 3D POLY - 3boyut Birleşik Çizgiler
  • 3P - 3 Nokta
 • A
  • ADD - Ekle
  • ALIGN - Hizalama terimi
  • ALL Tümü
  • ANGLE Açı kavramı
  • ANNOTATION - Kısaltma Terimi
  • APEX - Tepe NOKTASI
  • ARC Yay
  • AREA Alan
  • ARRAY - Dizi
  • ARROW - Ok
  • ASPECT - Oran
  • ATTDEF - Nitelik Tanımı Kavramı
  • ATTDISP - Nitelik Görüntüle
  • ATTEDIT - Nitelik Düzenle
  • ATTEX - Nitelik Çıkarımı
  • AUTO - Otomatik
 • B
  • BLIPMODE - İşaret Modu
  • BLOCK - Blok
  • BLUE - Mavi
  • BOTTOM - Alt
  • BOTTOMCENTER - Alt merkez noktası
  • BOTTOMLEFT - Sol alt
  • BOTTOMRIGHT - Sağaltma
  • BOUNDARY - Sınır Hazırlar
  • BOX - Kutu
  • BREAK - Kır
  • BYBLOCK - Blok dan
  • BYLAYER - Katmandan
 • C
  • CAMERA - Kamera
  • CDF - Virgül Ayraçlı Format
  • CENTER - Merkez
  • CHAIN - Zincir
  • CHAMFER - Keskin köşe kır
  • CHANGE - Değiştir
  • CHPROP - Özelliklerin Değiştir
  • CIRCLE - Çember
  • CIRCUMSCRIBED - Çembere Dıştan Teğet
  • CLIP - Kırp
  • CLOSE - Kapat
  • COLOR - Renk
  • COMMANDS - Komutlar
  • CONE - Tabanı daire koni çizmek
  • CONE - Koni
  • CONSTANT - Sabit
  • CONSTRUCTİON LİNE - Yardımcı Çizgi
  • COPY - Kopyala
  • CORNER - Köşe
  • CUBE - Küp
  • CURRENT - Güncel
  • CYAN - TUrkuaz
  • CYLINDER - Taban daire silindir çizmek
  • CYLINDER –Silindir
  • DECURVE- Eğri Kaldır
 • D
  • DELETE-iptal et, Yok et, Sil
  • DELTA- Delta
  • DIAMETER- Çap
  • DIMENSION - Boyutlandırma
  • DIRECTION- Yön
  • DISH- Yarım Küre
  • DISPLAY- Görüntüle
  • DISTANCE- Uzaklık, Mesafe
  • DISTANCES- Mesafeler
  • DIVIDE- Böl
  • DOME- Ters Yarım Küre
  • DONUT- Halka
  • DRAGMODE- Sürükleme Modu
  • DTEXT  Dinamik Yazı
  • DVIEW- Dinamik Görünüm özelliği
  • DXF- Çizim Değişim Formatı
  • DYNAMIC- Dinamik
 • E
  • EDGE- Kenar
  • EDGESURF - kenar seçerek eğik yüzey yaratma
  • EDIT- Düzenle
  • ELEVATION- Yükseklik
  • ELLIPSE- Elips
  • ELLIPTICAL- Eliptik
  • END- Son nokta
  • ENTITIES- Öğeler
  • ENTITY- ÖĞE
  • EXIT- Çık
  • EXPLODE - Şekli Patlatma
  • EXTEND- Uzat
  • EXTENTS- Kapsam
  • EXTRUDE - Polyline çizgi ile yaratılmış çizgiye yükseklik vererek katı oluşturur,
  • EYE- Göz
  • FILLED- Yuvarlat
 • F
  • FILLET- Yuvarlak köşe kır,
  • FIRST- İlk noktadan
  • FIT- Eğri Uydur
  • FIT TOLERANCE- Tolerans Uydur
  • FIT- Uydur
  • FLOAT- Yüzer
  • FORMAT- Format
 • G
  • GREEN- Yeşil
  • GRID- Izgara
 • H
  • HATCH- Tara
  • HEIGHT- Yükseklik
  • HIDE- Gizle
 • I
  • IGNORE- Göz ardı
  • IMAGE - İmaj
  • INCLUDED- Kapsanan
  • INSCRIBED- Çembere İçten Teğet
  • INSERT- Yerleştir
  • INTERFERE - Kesişen katılarda kesişen kısımda yeni bir katı oluşturmak,
  • INTERSECT - Kesişen katılarda kesişen kısımda yeni bir katı oluşturmak diğer katıları yok etmek,
  • INVISIBLE- Görünmez
  • ISOCIRCLE- İzo çember
  • ISOMETRİC SNAP/GRİD - Eksenleri Artı, Eksi 30 Derece Eğik Hale Getirmeye Yarar.
  • ISOPLANE- İzo metrik Düzlem
 • J
  • JOIN- Birleştir
  • JUSTIFICATION- Hizalama
  • JUSTIFY- Yanaştır
 • L
  • LAST- Son
  • LAYER- Katman
  • LEADER- Öncü
  • LEFT- Sol
  • LENGTH OF CHORD- Kiriş Uzunluğu
  • LENGTH- Uzunluk
  • LENGTHEN- Uzatma
  • LIMITS- Sınırlar
  • LINE- Çizgi
  • LOAD- Yükle
  • LOOP- Döngü
  • LTSCALE- Çizgi tipi Ölçeği
  • LTYPE- Çizgi-Tipi
 • M
  • MAGENTA- Mor
  • MEASURE- Ölç
  • MESH- Göz
  • METHOD- Metot-YÖNTEM
  • MIDDLE- Orta
  • MIDDLECENTER- Orta merkez
  • MIDDLELEFT- Sol orta
  • MINSERT - Fazla Sayıda İnsert
  • MIRROR - Ayna
  • MİRROR3D - 3D Ayna,
  • MLINE- Çoklu Çizgi
  • MTEXT- Paragraf Yazı
  • MULTIPLE- Çoklu
 • N
  • NEXT BİR Sonraki
  • NO EXTEND- Uzatma Yok
  • NO TRIM- Budama Yok
  • NONE- Hiçbiri
  • NORMAL- Normal
 • O
  • OBJECT- Nesne
  • OFF- Kapalı
  • OFF- Kapat
  • OFFSET- Koşutla, Paralelini Al
  • ON- Açık
  • OPEN- Açık
  • OPTIONS- Seçenekler
  • ORIGIN- Merkez
  • ORTHO- Dikey
  • OUTER- En Dış
 • P
  • PAN- Kaydır
  • PARAMETER- Parametre
  • PDMODE - Nokta Şekli
  • PEDIT- Bileşik-Çizgi Düzenleme
  • PERCENT- Yüzde
  • PLAN- Plan
  • POINT - Nokta
  • POINTS- Noktalar
  • POLAR- Kutupsal
  • POLYGON- Çokgen
  • POLYLINE- Bileşik Çizgi
  • POSITION- Konum
  • PRESET- Ön ayar
  • PREVIOUS- Önceki
  • PROJECT- Yansıt
  • PROPERTIES- Özellikler
  • PURGE - Kullanılmayan Nesneleri Silmek
  • PYRAMID- Piramit
 • Q
  • QTEXT- Çabuk Yazı
 • R
  • RADIUS- Yarıçap
  • RAY - Işın
  • REALTIME- Gerçek Zamanlı
  • RECTANGLE- Dikdörtgen
  • RECTANGULAR- Dikdörtgen
  • RED  Kırmızı,AL
  • REFERENCE- Referans
  • REGİON- Çizimlerden Bir Bölge Oluşturur.
  • RENDER – Gerçek Görünüm Germe
  • RESTORE- Yeniden Yükle
  • REVOLVE - Polyline çizgi ile yaratılmış çizgiyi döndürerek katı oluşturur,
  • REVOLVE  Çevir
  • RRIGHT- Sağ
  • ROTADE3D - 3D Döndürme,
  • ROTATION- Dönüş
  • RULESURF - iki kenar seçerek Yüzey kaplama
 • S
  • SAVE- Sakla-kaydet
  • SCALE- Ölçek
  • SDF- Boşluk Ayraçlı Format
  • SELECT- Seç
  • SHOW- Göster
  • SKETCH - Serbest Çizim
  • SLİCE ; 3D Kesme,
  • SNAP- Kenetle, Yakala
  • SOLİDEDIT - Yüzeyi yüzey Şeklini Değiştirme
  • SOLİDS- 3-Boyutlu Katı Cisimler Oluşturur Ve Onlar İle İlgili İşlemler Yapar.
  • SPHERE- Küre
  • SPLINE- eğri çizgi
  • STRAIGHT- Düz
  • STRETCH - Uzatılabilir & Kısaltılabilir
  • STYLE- Stil
  • SUBTRACT- Kesişen katıdan diğerini çıkarmak..
  • SURFACES- 3-Boyutlu Yüzeyler Oluşturur.
 • T
  • TARGET- Hedef
  • TEXT  Yazı
  • THICKNESS- Kalınlık
  • THROUGH- Geçiş Noktası
  • TOGGLE- Geçiş Özelliği
  • TOLERANCE- Tolerans
  • TOOLBAR- Araç Çubuğu
  • TOP- Üst
  • TOPCENTER- Üst merkez
  • TOPLEFT- Sol üst
  • TOPRIGHT- Sağ üst
  • TORUS - Halka, Simit çizmek,
  • TORUS- Simit
  • TOTAL- Toplam
  • TRACE - Kalınlığı Belirlenen Doğrular
  • TRIM- Budama işlemi
  • TTR- Teğet  Yarıçap
  • TWIST  Çevir
 • U
  • U  Kullanıcı
  • UCS- Kullanıcı Koordinat Sistemi
  • UNDO- Geri al
  • UNION - Kesişen iki katıyı birleştirmek,
  • UNLOAD- Çıkar
 • V
  • VALUE- Değer
  • VERIFY- Doğrula
  • VIEW- Görünüm
 • W
  • WBLOCK - Blok'lanan Objeler Dosya Gibi Harddiske Yazılır
  • WEDGE - Kama - Takoz
  • WHITE- Beyaz
  • WIDTH- Genişlik
  • WINDOW- Pencere
  • wWORLD- Yer
 • X
  • xXYZ- Xyz
 • Y
  • yYELLOW- Sarı
 • Z
  • ZAXIS- Z Ekseni
  • zZERO- Sıfır
  • Zomm- Zum