Meslek ve Kariyer

Sekreterlik Sınavı/Kariyer Meslek Kursları

KARİYER VE MESLEK

              

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisini iletişim için söyleyemeyiz?
 1. Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır.
 2. Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir.
 3. Sosyal uyum için gerekli bir sanattır.
 4. Toplumsal yapı içinde önem taşımaz.

2.Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü iletişimin avantajlarından biri değildir?

 1. İki yönlü iletişimde, tek yönlüden daha doğru iletişim kurulur,
 2. İki yönlü iletişimde alıcı mesajı daha doğru yargılama imkânına sahiptir,
 3. İki yönlü iletişim, göreli olarak gürültü ve diğer başka dış faktörlerin etkisi altındadır.
 4. İki yönlü iletişim, demokratik bir iletişim biçimidir.

3.Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimde mutlaka olmalıdır?

 1. İletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır.
 2. Mesaj tek yönlü olabilir.
 3. Kişiler aynı dili konuşmalıdır.
 4. Mesaj yazılı olarak iletilebilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi dinleme nedenlerindendir?

 1. Geri bildirim vermek için      b) Anlatmak için    c) Bilgi vermek için   d)Kişisel çıkar için

5.Verilen cümlede bırakılan boşluklara doğru uygun kelimeleri bulunuz.

Dinlermiş gibi yapılan bir dinleme türüne……………………, konuşanın sözlerine, bir açığını yakalayıp üzerine çullanmak amacıyla kulak vererek yapılan dinlemeye.………………...…….denir.

 1. Görünüşte dinleme-seçerek dinleme
 2. Görünüşte dinleme- tuzakçı dinleme
 3. Tuzakçı dinleme-seçerek dinleme
 4. Nezaketen dinleme-tuzakçı dinleme

6.Tıbbi dokümanlar neden önemlidir?

 1. Bireylere yapılan işlemlerin bilinmesi yönünden
 2. Eğitim ve Araştırma yönünden
 3. Adli tıp ve hukuksal sorunlar yönünden
 4. Hepsi

7. Kliniğe yatan hastanın; solunum, nabız, derece, kan basıncı, dışkı, idrar, kusma, ağırlık ve aldığı sıvı miktarının günlük olarak hemşireler tarafından belirlenerek kaydedildiği forma ne denir?

 1. Yatış kağıdı                  b) Anestezi Formu  c) Derece Kağıdı    d) Hasta Tabelası

8. Yemek borusu ve midenin aletle incelenmesine ne denir?

 1. Kolostomi        b) Endoskopi     c)  Kolonoskopi    d) Laparoskopi

9. Aşağıdakilerden hangisi uzağı görememeyi anlatan tıbbi terimdir?

A)Hipermetrop    b)Diplopi                c)  Miyop                    d) Astigmatizm

10. Aşağıdakilerden hangisi göz merceğinin kalınlaşmasını anlatan tıbbi terimdir?

 1. Konjuktivit     b)Katarakt                           c)  Glokom                  d) İritis

11.Aşağıdakilerden hangisi idrar kesesini anlatan tıbbi terimdir?

a)Mesane       b)Ren    c)  Üreter         d) Üretra

12. Aşağıdakilerden hangisi, tanı amacıyla mikroskobik muayene için dokudan küçük bir parça alınmasını ifade eden tıbbi terimdir?

a) Biopsy (biyopsi)

b) Macroscopy (makroskopi)

c) Scintigraphy (sintigrafi)

d) Magnetic resonance (magnetik rezonans)

13. Kalp kasılmasına bağlı olarak kesik kesik fışkırır tarzda görülen kanama aşağıdakilerden hangi damar tipine özgüdür?

a)   Toplardamar       b) Atardamar      c)Kılcaldamar      d)Hepsi

14. Aşağıdakilerden hangisi bağırsakları açığa çıkaran karın yaralanmalarında ilkyardım uygulamalarındandır?

a)    Bağırsaklar dışarıda ise hemen yerine itilmelidir

b)    Ağızdan sıvı verilerek sıvı ihtiyacının giderilmesi

c)    Bağırsaklara dokunmadan nemli bir bezle üzeri örtülmesi

d)    Yaralıya yan yatar pozisyon verilmesi

15.Sağlık kurumunda verilecek yemeklerin besin değerlerini kontrol eden sağlık personeli hangisidir?

 1. Hemşire      b)  Doktor     c)   Anestezi uzmanı      d)    Diyetisyen
 1. .Hangisi Tıbbi sekreterin özellikleri arasında yer almaz?
 1. Arşiv bilgisine sahip olmak b) Bilgisayar programları kullanabilmek
 2. c) Çalışkan olmak d)Program yazmak

17. Yetişkinlerdeki solunumun normal değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

a) 12- 20/ dakika.        b) 30- 50/ dakika        c) 20- 25/ dakika.        d) 15- 20/ dakika.      

18. Bir insanın kendini karşısındakinin yerine koyarak duygu ve düşüncelerini anlamasına ne denir?

a) Motivasyon             b)Stres yönetimi          c) Sempati       d) Empati

19. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi sekreterin görevlerinden değildir?

 

 1. Hastaları tedavi etmek
 2. Raporlama işlemleri yapmak
 3. ICD kodlamaları yapmak
 4. d)Hasta dosyası işlemleri yapmak

20. .Bilgi, duygu ve düşüncelerini aktarma girişiminde bulunan kişi ya da kuruma ne denir?

 1. Kaynak       b)Alıcı                 c)İleti     d)Kanal

21.Aşağıdakilerden hangisi merkezi arşivin yararlarından değildir?

 1. Dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olanak verir.
 2. Daha az ve niteliksiz personel istihdamının sağlar
 3. Otomasyona daha kolay ve daha az maliyetle geçirilme olanağını sağlar
 4. Verilen hizmette ve dosyalamada bir sorumluluk sağlar

22.Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin öğelerinden değildir?

 1. Kullanılan ses tonu         b)   Jest ve mimikler    b)Hız         d)Vurgu

23. Aşağıdakilerden hangisi belge çeşitlerinden değildir?

 1. Kitaplar        b)     Süreli Yayınlar        c) Müsveddeler         d)   Mikroformlar

24.Hipotansiyon sonucu bilincin kaybedilmesi hangi tıbbi terimle anlatılır?

 1. Senkop      b)    Anevrizma        c)    Şok           d)    Hemoraji

25.Aşağıdakilerden hangisi arşiv sekreterinin görevlerindendir?

 1. Gelen hastalara dosya açmalı
 2. Saklama ortamını doğru seçmeli
 3. Yanlış düzenlenen belgelerin tasnif, kullanımında danışmanlık yapabilmeli
 4. Hiçbiri

 

 

 

 

 

 

 

Meslek seçimi ile kariyer çoğu zaman birbirine karıştırılan iki kavramdır.Meslek seçimi nispeten kişinin kendisine bağlı olmayan sebeplerden daha fazla etkilenmekte.Yani mesleğimizi seçerken çoğu zaman ilgi ve yeteneklerimize değil dışsal faktörlere bağlı olarak seçimler yaparız.Bu aile olabilir,toplumdaki popüler alanların cazipliği olabilir ya da girdiğimiz sınavların otomatik sonuçlarından dolayı bir meslek alanına mecburen yönlenmiş olabiliriz.

Gelişmiş toplumlarda 11-15 yaş arası kişisel özelliklerin daha sıkı gözlenmesi neticesinde bu sorun daha kolay aşılırken gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde çocukların duygusal ve bilişsel özellikleri gözetilmez.Eğitim sistemlerinde kariyermeslek  alanı hep en sona,üniversite sınavının sonuçlarına endeksli olarak yürütülür.

Bunun sonucu olarak kariyermeslek alanı üzerinde çok düşünülen,bilinçli tercihler yapılan bir alan olarak karşımıza çıkmaz.Dolayısıyla belli mesleklerdeki yığılmaları yada belli mesleklerin belli dönemlerde popüler olmasını bu şekilde açıklayabiliriz.

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir kariyermeslek başkanlığının kurulması ,özellikle 8.sınıftan itibaren aktif yetenek tespiti yapılarak ailelerinde yönlendirilmesinin sağlanması toplumda mesleklerin de dengeli dağılımını sağlayabilecektir.

Kariyer Meslek Kursları

Eğitim sisteminin bu tarzda bir yönlendirme yapamadığı durumlarda ,özellikle üniversite eğitiminin doğrudan bir iş olanağı yaratamadığı durumlarda kariyermeslek kursları ön plana daha çok çıkıyor.

Lise veya üniversite eğitimini tamamlamış bireylerin eğitim hayatlarıyla uyumlu olmayan meslek alanlarına yönelmelerinin verimlilik,kişisel tatmin üretme bakımından çok ciddi zararlı sonuçları olsa bile kariyermeslek kurslarından edinilen formasyonla bir iş sahibi olmanın cazibesi sevdiği işi yapma dürtüsüne hep baskın gelmektedir.Bunda çevrenin baskısı ve beklentisini birincil sebep olarak bir kenara koymalıyız.

KariyerMeslek Kursu arayanlara öneriler

Bir Kariyer Meslek Kursu arayışında iseniz size sunulan alternatifler arasında yine de az çok sevebileceğiniz kariyermeslek alternatiflerini tercih etmelisiniz.Örneğin matematiksel yanınız kuvvetli ve bundan zevk alıyorsanız satış pazarlamaya yönelmektense Web alanını veya Muhasebe alanını tercih etmelisiniz.İnsanlarla iletişiminiz iyiyse ,yönetmek-planlamaktan zevk alıyorsanız bir yazılımcı değil İnsan Kaynakları uzmanı olmak üzere İnsan Kaynakları kurslarını tercih etmelisiniz.

Çok kısa yoldan iş bulmak istiyorsanız Tıbbi Sekreter,Netsis bilen personel,Autocad ile teknik çizim yapan bir personel olarak iş arayışına devam edebilir siniz.

Kariyer Meslek Kursları bu bakımdan ülkemizde önemli sayılabilecek bir boşluğu doldurmakla beraber,eğitim sisteminin boşluklarının doldurulması neticesinde gelecekte bugün ki şeklinden daha farklı bir pozisyona doğru evrilmek zorunda kalacaklardır.

Daha profesyonel tamamlayıcı eğitimler,daha spesifik eğitimler üretme noktasında meslek kariyer kurslarının da gelişmesi,modernize olması ülkemiz için bir kazanım olacaktır.

Ömer Demirden/Bemka Eğitim Kurumları