Meslek ve Kariyer

İnsan Kaynakları Kursları

Bemka Eğitim İnsan Kaynakları Kursu Eğitim İçeriği.

 1. 1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ
  • İnsan Kaynakları yönetimine ihtiyaç duyulma sebepleri
  • İnsan Kaynakları yönetimi ihtiyacının hedeflediği hususlar
  • İnsan Kaynakları yönetiminin özellikleri
  • Personel yönetiminden İnsan kaynakları yönetimine geçişte yaşanan sorunlar
  • Personel yönetimi ve İnsan Kaynakları yönetimi arasındaki farklar
  • Stratejik İnsan Kaynakları yönetimi süreçleri
  • İnsan kaynakları planlaması ve nedenleri
  • iç ve dış çevre faktörlerinin İnsan kaynakları yönetiminden beklentileri
  • İnsan Kaynakları yöneticisinin görevleri
  • Çalışanların memnuniyetini etkileyen faktörler
  • İnsan Kaynakları yönetimi için gerekli vitaminler
  • İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri
 2. İŞ ANALİZİ,İŞ TANIMI,İŞ DEĞERLEME,YETKİNLİK,İŞ GEREKLERİ
  • İş analizinin tanımı
  • İş analizi ne zaman yapılır?
  • İş analizinin aşamaları
  • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri
  • İş analizinin içerdiği başlıca bilgiler
  • İş analizi teknikleri
  • İş tanımının içerdiği bilgiler
  • İş tanımları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
  • İş değerlemenin tanımı
  • İş değerlemenin ilkeleri
  • İş değerlemenin koşulları
  • İş değerlemede kullanılan faktörler
  • İş değerleme yöntemleri
  • İş değerlemenin yararları
  • Yetkinlik ve yetkinlik analizi nedir?
  • Yetkinlik analizinin faydaları
  • Yetkinliklerin tespit edilmesi
  • Yetkinlik unsurları
  • İnsan Kaynakları yönetiminde yetkinliklerin kullanımı
  • İş gerekleri,türleri ve özellikleri
  • İş gereklerinin özellikleri
 3. ADAY TOPLAMA,SEÇME VE YERLEŞTİRME
  • Aday toplama,seçme ve yerleştirme sürecinin aşamaları
  • Aday toplama sürecinde cevaplanması gereken sorular
  • Aday toplama sürecinde işletme için önemli hususlar
  • Aday toplama sürecinde iç ve dış kaynak kullanımı
  • İç ve dış kaynak kullanımının avantajları ve dezavantajları
  • İş başvuru formunda olması gereken bilgiler
  • İş ilanında dikkat edilmesi geren konular
  • CV(Özgeçmiş) hazırlamada dikkat edilecek hususlar
  • Özgeçmiş çeşitleri
  • Aday toplama kararları
  • Aday seçim süreci aşamaları
  • Aday seçim sürecini etkileyen kişisel faktörler
  • Testler ile ilgili dikkat edilecek hususlar
  • Testlerin uygulanma zamanı ve test çeşitleri
  • Mülakat/Görüşme
  • Mülakat öncesinde ve esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Mülakat/Görüşme aşamaları
  • Mülakat/Görüşme yöntemleri
  • Adayı işe yerleştirme ve oryantasyon
  • Oryantasyon eğitim programı hazırlanırken cevaplanması gereken sorular
  • Oryantasyon eğitim sürecinin aşamaları
  • Oryantasyon eğitim programının içeriği
  • Oryantasyon eğitiminde kullanılan başlıca yöntemler
 4. KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
  • Kariyer,kariyer yönetimi,kariyer planlaması
  • Bireysel ve örgütsel kariyer planlaması
  • Kariyer yönetimi ve planlamasının genel ve özel amaçları
  • Kariyer geliştirmede etkili olan faktörler
  • Bireysel kariyer planlamasının aşamaları
  • Kariyer safhaları
  • İşletmelerde etkili kariyer geliştirme yöntemleri
 5. EĞİTİM (YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME)
  • İnsan Kaynakları yönetiminde eğitim
  • İnsan Kaynakları yönetiminde eğitim sürecinin aşamaları
  • İşletmelerde çalışanlara verilecek eğitimin ilkeleri
  • Eğitim politikası belirlenirken dikkat edilecek hususlar
  • Eğitim ihtiyaç analizi ve aşamaları
  • Eğitim ihtiyaç analizinde kullanılan yöntemler
  • Eğitim ihtiyaç analizinin faydaları
  • İşletmelerde eğitim planlaması
  • Yetişkin eğitimi ve özellikleri
  • İşletmelerde kullanılan eğitim yöntemleri
  • İşletmelerde verilen eğitim türleri ve özellikleri
  • Eğitimin işletme dışındaki kuruluşlar tarafından  verilmesinin faydaları ve sakıncaları
  • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  • İşletmelerde çalışanların eğitiminde yaşanan başlıca sorunlar
 6. PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
  • Performans yönetimi ve performans değerlendirmesinin tanımı
  • Yetkinliğe dayalı performans değerlendirmesi
  • Performans değerlendirmesinin amaçları
  • Performans değerlendirmesinin aşamaları
  • Performans değerlendirmesinin sonuçları
  • Performans değerlendirme kriterlerinin özellikleri
  • Performans değerlendirme ölçekleri
  • Performans değerlendirme skalası
  • Performans değerlendirmesinde kullanılan yöntemler
  • Performans görüşme süreci
  • Performans değerlendirmesinde geri bildirim
  • Performans değerlendirme hataları
  • Performans değerlendirmesini doğru yapmak için dikkat edilecek hususlar
  • Performans değerlendirmesiinin yöneticiler,çalışanlar ve işletme açısından faydaları
 7. ÜCRET YÖNETİMİ
  • Ücret yönetiminin çalışanlar ve işletme açısından amaçları
  • Bireysel ücretin belirleyicileri
  • Performansa dayalı ücret sistemleri
  • Performansa dayalı ücretin işletme açısından faydaları
  • Özendirici ücret sistemleri
  • Özendirici ücrette planlama türleri
  • Bordrolama
  • Bilgisayarlı İK uygulamaları
 8. STRES YÖNETİMİ
  • Stresinve stres yönetiminin tanımı
  • Stresin aşamaları ve belirtileri
  • Örgütsel stres kaynakları
  • İş gerekleri ve rol özelliklerine ilişkin stres kaynakları
  • Stresle başa çıkmada örgütsel stratejiler
  • Stresle başa çıkmada bireysel olarak uygulanacak teknikler
 9. ÇALIŞMA MEVZUATI
  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Örnek ara durumlar ve örnek olaylar
  • Örnek Yargıtay kararları

    KAMPANYA

İNSAN KAYNAKLARI KURSU ALANA BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU HEDİYE

İNSAN KAYNAKLARI KURSU ALANA BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU HEDİYE

 

İNSAN KAYNAKLARI KURSU İZMİR