Meslek ve Kariyer

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı pek çok firmada açılan bir pozisyon. Bu pozisyon için gerekli olanlar ise bu alanda iyi bir eğitim alarak kariyer yolculuğuna başlamaktır. Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimi İzmir'de ilk kez Bemka Eğitim Kurumlarında başlamış bir eğitim olarak, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir. Eğitim müfredatı ie aşağıdaki gibidir..

BEMKA EĞİTİM-SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ İÇERİĞİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

a.Sigortalı sayılanlar

b.Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

c.Sigortalı sayılmayanlar

d.Sigortalılığın başlangıcı

e.Sigortalı bildirimi ve tescili

f.Sigortalılığın sona ermesi

g.İşyeri,işyerinin bildirilmesi,devri,intikali ve nakli

h.İş kazasının tanımı,bildirilmesi ve soruşturulması

ı. Meslek hastalığının tanımı,bildirilmesi ve soruşturulması

i.İş kazası,meslek hastalığı,hastalık ve analık sigortalarından sağlanan haklar

j.Geçici iş göremezlik ödeneği

k.Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma,hesaplanması,başlangıcı

l.Hak sahiplerine gelir bağlanması,evlenme ve cenaze ödenekleri

m.İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

n.Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk

o.Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

ö.Malûllük sigortasından sağlanan haklar  ve yararlanma şartları

p.Yaşlılık sigortasına hak kazanma şartları

r.Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

s.Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

ş.Hak sahiplerinin aylıklarının bağlanması,kesilmesi ve yeniden bağlanması

t.Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

u.Sigortalıların borçlanabileceği süreler

ü.İsteğe bağlı sigorta ve şartları

v.Aylık ve gelirlerin birleştirilmesi

y.Gelir ve aylık bağlanamayacak haller

z.Genel sağlık sigortalısı sayılanlar,işsizlik sigortasından yararlanma şartları

aa.Yol gideri,gündelik ve refakatçi giderleri

ab.Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

ac.Katılım payı alınması,katılım payı alınmayacak haller

ad.Prim oranları ve devlet katkısı

ae.Yersiz ödemelerin geri alınması

af. Örnek olaylar ve uygulamalar